fbpx

Trung tâm Inner Space, trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, là một tổ chức hoạt động không vị lợi nhuận và tự trang trải về mặt tài chính (hoạt động hoàn toàn dựa vào đóng góp tình nguyện từ học viên và các tình nguyện viên). Với mục đích phục vụ cộng đồng và tạo điều kiện để tất cả mọi người tham gia, các khóa học, chương trình tại Inner Space đều được tổ chức KHÔNG TÍNH PHÍ.

Nội dung các khóa học, chương trình hướng đến mục tiêu giúp học viên nhận thức đúng về bản thân, từ đó mang lại những thay đổi tích cực bên trong mỗi cá nhân và cho cộng đồng.

Xem thêm thông tin chi tiết

Đã có 882.601 việc tốt được hứa. Bạn muốn cùng tham gia?Đăng ký ngay
+