Sự tử tế là ngôn ngữ của lòng tốt. Đó là thứ ngôn ngữ ít lời, nói với sự kiên nhẫn và vượt qua mọi sự khác biệt. Đó là ngôn ngữ của một trái tim hài lòng mãn nguyện và bình an.

Đã có 691.341 việc tốt được hứa. Bạn muốn cùng tham gia?Đăng ký ngay
+