fbpx

Việc tốt có sức mạnh nhất mà tôi có thể làm là thay đổi nhận thức của mình. Khi tôi thay đổi suy nghĩ của mình từ tiêu cực thành tích cực, từ chỗ chỉ hướng ra bên ngoài thành từ bên trong hướng ra bên ngoài, khi tôi đánh thức những giá trị tốt đẹp trong sâu thẳm tâm hồn,lòng tốt sẽ tự động nở hoa từ bên trong tôi một cách tự nhiên. Việc tốt này tuyệt đối thầm lặng nhưng lại mạnh mẽ nhất.

Đã có 882.601 việc tốt được hứa. Bạn muốn cùng tham gia?Đăng ký ngay
+