fbpx

Lắng nghe là một việc tốt thiết yếu. Hãy tự lắng nghe trái tim để nhớ lại những lý tưởng cao đẹp nhất của bạn. Hãy lắng nghe người khác và rèn luyện khả năng thấu hiểu họ. Hãy lắng nghe tiếng gọi của thời gian để biết trân trọng từng khoảnh khắc.

Đã có 882.601 việc tốt được hứa. Bạn muốn cùng tham gia?Đăng ký ngay
+