fbpx

Hãy can đảm thể hiện những tình cảm của mình. Hãy làm những việc tốt đep và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của bản thân và của từng người bạn gặp. Chỉ một nụ cười trong sáng cũng có thể thay đổi cả thế giới.

Đã có 882.601 việc tốt được hứa. Bạn muốn cùng tham gia?Đăng ký ngay
+