fbpx

“Dalai Lama nói: “Đạo của tôi rất đơn giản. Đạo của tôi là lòng tốt. Chúng ta không nhất thiết phải cần chùa chiền và những triết lý phức tạp. Khối óc của tôi và trái tim của tôi là những ngôi chùa. Triết lý của tôi là lòng tốt”

Tôi rất tin vào điều này và luôn nghĩ là chúng ta nên đối xử với người khác, như cách mình muốn người khác đối xử với mình. Theo nguyên tắc đó chúng ta nên đối xử tốt với bản thân mình và với những người xung quanh. Dự án Triệu Việc Tốt sẽ giúp chúng ta hướng tới những việc làm tốt đẹp cho bản thân mình, gia đình mình và những người khác.
Hồ Chủ Tịch cũng đã từng nói: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp… cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Tôi thực sự hy vọng rằng sẽ có nhiều người hưởng ứng phong trào này, để xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.”
Đã có 882.601 việc tốt được hứa. Bạn muốn cùng tham gia?Đăng ký ngay
+